Kvaliteta

Kakovostna in celovita storitev na področju obdelave kovin je temeljno poslanstvo našega podjetja. Skrb za zadovoljstvo naročnikov, izpolnjevanje vseh njihovih zahtev ter stalno izbolševanje vseh procesov v družbi pa so naši osnovni cilji. V ta namen kontinuirano vlagamo v posodabljanje proizvodne, merilne in druge tehnične opreme ter razvoj in pridobivanje novih kompetentnih kadrov.

BV

  

Da bi našim naročnikom v najkrajšem času nudili najkakovostnejše izdelke, izvajamo sistem vodenja kakovosti, ki izponjuje zahteve standarda ISO 9001:2008.

Oglejte si certifikat.